– නීතියේ දෙවඟන –


මුදල් හෝ වෙනත් කිසිදු ලාභයක් නිසා නොනැමීමට කඩතුරාවකින් දෑස් වසා,

නිබයව යුක්තිය පසිඳලීමට කගපතක් අතදරා,

යුක්ති යුක්තව පක්ෂ විපක්ෂ කරුණු සළකා බැලීමට තුළාවක් අතදරා,

සරල බව ප්‍රකට කිරීමට සළුවක් ගත දවටා සිටි

ලාංකික ‘නීතියේ කන්‍යාව’,

සළුව පසෙකලා,

කගපතත් තුළාවත් පසෙකලා, 

මොණර කොළ සුවඳටත්, දේසපාළුකරණ බලයටත් අවනතව

කකුල් පළල්කර ඇති සෙයක් පෙනේ…

 තව නොබෝ කලකින් ඉන් ජාතක වන දරුවන්,

සුජාත ද

අවජාත දැ යි 

ලංකාවාසී අපි දෑස් දල්වා බලා සිටිමු. 🙂

.

(ප.ලි: මෙය කියවන මගේ මිතුරනි, මේ අදහස පෞද්ගලික උසස් අධ්‍යාපනයට විරුද්ධව නොවන බව කරුණාවෙන් සළකන්න.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s